Nén tập tin JPG

Công cụ thay đổi kích thước hình ảnh này sử dụng nén JPG để làm cho các file hình ảnh nhỏ hơn. Chuyển đổi sang JPG và tận dung lợi ích từ công cụ nén JPG trực tuyến này.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Làm cách nào để giảm kích thước file hình ảnh?

  1. Tải lên file hình ảnh của bạn, có thể là định dạng ảnh JPG, PNG, TIFF hoặc ảnh RAW của máy ảnh.
  2. Chọn mức độ nén từ menu thả xuống.
  3. Chuyển đổi chất lượng hình ảnh để tối ưu hóa kết quả của bạn. (tùy chọn)
  4. Nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu quá trình nén.

Ưu điểm của việc nén JPG là nó cho phép bạn giảm kích thước file hình ảnh. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn tải file hình ảnh lên internet hoặc gửi qua e-mail.

Nén JPG thường là nén có tổn hao, có nghĩa là một số thông tin hình ảnh bị mất. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Thông tin

Mở rộng .jpg
Kiểu MIME image/jpeg
Các đường dẫn liên kết hữu ích JPG trên Wikipedia