Nén video

Giảm kích thước tập tin video với trình nén video trực tuyến và miễn phí này. Làm cho kích thước tập tin video nhỏ hơn để gửi chúng qua e-mail, WhatsApp, các ứng dụng nhắn tin khác hoặc tải chúng lên YouTube hoặc các nền tảng video khác.

Thả tập tin tại đây