Nén video

Giảm kích thước tập tin video với trình nén video trực tuyến và miễn phí này. Làm cho kích thước tập tin video nhỏ hơn để gửi chúng qua e-mail, WhatsApp, các ứng dụng nhắn tin khác hoặc tải chúng lên YouTube hoặc các nền tảng video khác.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt

Xin lưu ý rằng tất cả các video được nén sẽ có định dạng MP4.

MB

Làm cách nào để nén một tập tin video?

  1. Tải lên tập tin video của bạn. Chúng tôi chấp nhận các định dạng MP4, MOV, AVI, WEBM và nhiều định dạng khác.
  2. Chọn kích thước tập tin mà bạn muốn.
  3. Bắt đầu nén bằng cách nhấn vào "Bắt đầu".