Nén tập tin PNG

Giảm kích thước file hình ảnh bằng cách nén PNG - trực tuyến và miễn phí. Thu nhỏ hình ảnh bằng cách chuyển đổi sang PNG.

Thả tập tin tại đây