Nén tập tin PDF

Sử dụng trình nén PDF trực tuyến này để giảm kích thước tập tin PDF của bạn. Giúp cho dung lượng các tệp PDF nhỏ hơn để gửi qua e-mail hoặc tải lên internet.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Nén cơ bản
Kích thước tập tin trung bình và chất lượng cao
Mặc định
Nén mạnh
Kích thước file nhỏ và chất lượng trung bình
Các cài đặt tùy chọn

Làm cách nào để giảm kích thước tập tin PDF?

  1. Tải lên tập tin PDF của bạn.
  2. Chọn một phương pháp nén (cơ bản, mạnh, cài sẵn).
  3. Chuyển hình ảnh trong PDF thành thang độ xám để nén PDF hơn nữa. (không bắt buộc)
  4. Nhấp vào "Bắt đầu" khi bạn đã hoàn tất.

Nén PDF dẫn đến điều gì? Việc nén các tệp PDF chủ yếu ảnh hưởng đến các hình ảnh bên trong PDF. Việc nén làm giảm chất lượng của hình ảnh, thường là độ phân giải PDI.

Làm thế nào để giảm kích thước tệp PDF trực tuyến? Chỉ cần tải lên bản PDF của bạn và chọn cài đặt có sẵn sẽ cho bạn kết quả như mong muốn. Bạn có thể tải lên các tệp từ máy tính hoặc điện thoại, internet bằng cách sử dụng liên kết hoặc bộ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox.