Tạo file ZIP

Với công cụ chuyển đổi ZIP trực tuyến này, bạn có thể nén các file của mình và tạo file lưu trữ ZIP. Giảm kích thước file và tiết kiệm băng thông với công cụ nén ZIP.

Thả tập tin tại đây