Nén hình ảnh

Giảm kích thước tập tin hình ảnh của bạn với trình nén hình ảnh trực tuyến. Nén tập tin hình ảnh nhanh chóng mà không cần cài đặt phần mềm.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Làm thế nào để nén một tập tin hình ảnh?

  1. Chọn một định dạng tập tin từ menu thả xuống.
  2. Chọn một cài đặt nén có sẵn từ menu thả xuống. Điều đó sẽ xác định chất lượng hình ảnh của bạn.
  3. Để nén thêm, bạn cũng có thể giảm chất lượng của hình ảnh. (không bắt buộc)

Trình nén hình ảnh có thể làm giảm kích thước tập tin của một hình ảnh theo những cách khác nhau. Tùy thuộc vào định dạng bạn chọn (JPG, PNG hoặc định dạng khác), bạn có thể chọn mức nén. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh một cách tối thiểu nhất có thể.

Nếu dung lượng tập tin hình ảnh của bạn vẫn còn quá lớn, bạn có thể giảm kích thước tệp bằng cách giảm chất lượng của hình ảnh.